Snällstolen och skänken - The Kind Chair and the Sideboard

 

Stolen som hänger i taket fick en av husets döttrar ärva av tant Frida i gården intill. I flera generationer hade denna barnstol gått i arv från dotter till dotter i tant Fridas släkt, men nu fanns ingen som kunde ärva den. När en av döttrarna från huset i Gäddvik var på besök fick hon stolen av tant Frida.
 
När så dottern kom hem med stolen tyckte hennes mor att man måste vara rädd om den och inte använda den för ofta. Därför hängdes den upp i taket och togs bara ner när någon av barnen i familjen gjort något bra. Barnet fick då sitta på stolen medan de andra satt runt om och berömde den goda gärningen. Det är därför den kallas för snällstolen!

I en stor familj med många barn kan man naturligtvis inte alltid ha det så prydligt runt omkring sig. Men en plats var speciell. Det var skänken som står längst till vänster på akvarellen. På den fick det inte stå något "skräp", där skulle vara prydligt och så är det än idag! 

In English

The child’s chair that hangs from a ceiling rafter was given to one of the daughters of the house by an aunt. The chair had been passed from daughter to daughter in the aunt’s family; the aunt gave the chair to her favorite niece as she had no daughter.

When the daughter came home with the chair after visiting her aunt, her mother thought that the chair would be better preserved if not used too often. From that decision grew the family tradition of bringing down the chair from its place on the ceiling when a child in the family had done something particularly good. The child got to sit on the chair while the other children sat on other chair and celebrated the good deed. From this, the chair came to be known as “the kind chair”

In a big family with many children it is not always possible to have everything perfect. In the house in the painting one spot was special. The side-board at the far left of the watercolor was the special place in the home in Gäddvik. Odds and ends were not allowed on the side-board and it was well maintained. As a result, it is in almost the same condition today as when it was new!

Tillbaka - Back