Linneas hus
  I södra Sunderbyn utanför Luleå finns "Linneas hus". Det är en mangårdsstuga från 1700-talet. Huset har sedan 1700-talets slut varit i släkten Bergströms ägo. De sista som bodde där var syskonparet Linnea och Uno.

Huset är fullt av välbevarade möbler och föremål som gått i arv från generation till generation i den Bergströmska släkten. Otaliga är de historier som gömmer sig i denna miljö, historier som har inspirerat Kerstin i hennes konstnärskap.

In English

Near Kerstin’s home in South Sunderbyn may be found “Linneas House”. It is a manor house built during the 1700s. The home has been owned by the Bergström family since the 1700s. The last members of the family who lived there were two sisters, Linnaea and Uno.

The house is filled with well cared for furniture and items passed on from generation to generation of the Bergström family. These are a family legacy. Kerstin has painted many watercolors of the interior of this fine home. The many histories and stories hidden here fascinate Kerstin and have been an inspiration for her.


Södra Salen

Tillbaka - Back


Kammar´n


Välputsat